Resmi Gazete’de bugün (26 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

– Adıyaman’da Okul İnşaatı ve Teçhizatına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2023/556)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/558)

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

– Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

– Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

– İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

– Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

– Doğal Çiçek Soğanlarının 2024 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/59)

– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/38)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/40)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x