Merkez Bankası’ndan ‘dijital cüzdan’ düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önünü açıyor.

TCMB tarafından hazırlanan “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ“, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uluslararası standartlar, en iyi uygulamalar ve diğer ülkelerdeki düzenlemeler de dikkate alınarak kuruluşların etkin, sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde faaliyet göstermesine katkıda bulunacağına inanılan eklemeler, daha açık yazılması ihtiyacı bulunan hükümler ve düzeltilmesi gerekli görülen hususlarda güncellemeler gerçekleştirildi.

Güvenli, etkin ve verimli işleyen, rekabetçi, birlikte çalışabilirliğin sağlandığı, temel altyapıları milli ve yerli olan bir ödemeler ekosisteminin tesis edilmesinin amaçlandığı değişiklikler kapsamında, ödemeler alanında düzenlemelere ilk defa “dijital cüzdan” tanımı eklendi. Bu gelişmeyle dijital cüzdan hizmetinin sunulması ile ilgili şartlar düzenlendi.

Bu sayede Türkiye’de dijital ödemelerin, cüzdan uygulamaları vasıtasıyla günün ihtiyaçları doğrultusunda, riskler ve güvenlik unsurları dikkate alınarak kolay ve maliyet etkin şekilde kullanılması ve yaygınlaşması sağlanacak, daha az nakitli ekonomiye geçiş ve finansal tabana yayılmanın artırılması hedeflerine katkı verilecek.

Karekod ödemelerinin iş yerlerinde yaygınlaştırılmasına ilişkin hükümler eklendi

Tebliğde, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, BDDK tarafından 29 Aralık 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında arayüz sağlayıcı olarak hizmet sunması ile ilgili gerekli değişiklikler yansıtıldı.

Bankaların ödeme veya elektronik para kuruluşu kurarak faaliyet gösterme eğilimi artarken, sektördeki rekabeti bozucu etkilerin azaltılması adına bankaların, iştirakleri olan kuruluşlara, altyapı hizmeti sunduğu diğer kuruluşlarla aynı şartlar ve imkanlar dahilinde ve aynı ücret politikasıyla hizmet sunmasını sağlayacak maddeler eklendi.

FAST TR Karekod ödemelerinin iş yerlerinde yaygınlaştırılmasına ilişkin hükümler dahil edildi. TROY’un yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde eklenen hükümlerle birlikte kartlı sistem kuruluşuna göre farklı uygulamalarda bulunulamayacağına (ayrımcılık yasağı) ve iş yerlerinde kullanımını yaygınlaştıracak ifadeler getirildi.

Uzaktan iletişimde elektronik para ve ödeme kuruluşları mevzuatı MASAK mevzuatı ile uyumlu hale getirildi

Değişikliğe göre, ödeme fonları ve elektronik para ihracı karşılığında alınan fonlar teminat olarak gösterilemeyecek, bu fonların bulunduğu hesaplar üzerinde blokaj, rehin ve benzeri takyidat tesis edilemeyecek.

Uzaktan iletişim aracıyla yürütülecek süreçlere ilişkin hükümlerde güncellemeler yapılarak elektronik para ihracı ve ödeme hizmeti sağlayıcılara ilişkin mevzuat, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı ile uyumlu hale getirildi.

Vatandaşların, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile uzaktan iletişim aracıyla tesis edecekleri kimlik tespiti ve sözleşme süreçlerinin daha etkin, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik güncelleme yapılarak MASAK mevzuatı ile uyum sağlandı.

Denetim izlerinin oluşturulmasına ilişkin hükümler güncellenerek kuruluşların bu kapsamda uyması gereken bilgi güvenliğine ilişkin gereksinimleri artırıldı.

Tebliğde yapılan değişiklikte, denetim izi kayıt sistemi durduğunda ve işlemlerin devam ettiği durumlarda, gerçekleştirilen her türlü işlemin yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun şekilde yapıldığını ispat etmek zorunluluğunun kuruluşa ait olduğu bildirildi. Bu işlemler sebebiyle herhangi bir tarafın zarara uğraması durumunda kuruluşun, tarafların uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlü olduğu belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x