Avrupa’da ve Osmanlı’da Cadılık kitabında cadılık hakkında her şey

Bu kitapta Batılı anlamda bir cadı kimliğinin karşılığı aranmıyor. Cadının temsil ettiği doğaüstü güçler, büyü ve kadınlık unsurları üzerinden yaklaşılarak Osmanlı İmparatorluğu’nda cadı ve cadının temsil ettiği unsurlar ve bunlarla kurulan ilişkiler ele alınıyor.

Cadı her kadının içinde yaşayandır, dışlanmış, örselenmiş, aşağılanmış kadınlığın da bir ifadesidir. Kadının içinde toplumun bastırmaya çalıştığı bilgeliktir. Doğa’yı yok eden ataerkilliğe karşı kadında var olan dişil şifadır.

Cadı, Doğa’nın dilinden anlayan, onunla birlikte yaşayan ve onun kaynaklarından faydalanabilen, Doğa’nın bilgisine sahip olan bir kimlikten fazlası değildir. Fakat çağlar boyu bastırılmış, dışlanmış ve aşağılanmıştır.

Bir sembol olarak, yalnızca güce değil, aynı zamanda bedene, Doğa’ya ve dünyamızın döngüsüne bağlı bir kadındır cadı. Doğa Ana, bize meyve ve tahıl, aynı zamanda kasırgaları, kuraklığı ve çekirgeleri getirendir.

O Gaia, Demeter, İsis ve zamanın başlangıcından beri tapılan ve bastırılan, şeytanlaştırılan ve kovulan diğer tüm tanrıçalardır.

Cadılık kimliği

Peki, tarihin her döneminde, hatta kadim kültürlerden beri karşımıza çıkan bu kimlik yalnızca Batı’ya mı özgüdür? Tarihinde köklü bir büyü geleneği yatan Anadolu’da Avrupa’daki gibi bir cadı kimliği var mıdır?

Tarih boyunca bastırılan kadın, bir başkaldırı olarak cadı kimliğiyle karşımıza çıkmıştır. Cadı, kendi şartlarıyla güce sahip olan tek kadın arketipidir. Bir erkeğin eşi, bir çocuğun annesi veya başka bir otoritenin uzantısı olarak tanımlanmaya hiç ihtiyaç duymaz. Cadı, her kadının içinde yaşayan, dışlanmış, örselenmiş, aşağılanmış kadınlığın bir ifadesidir.

Sayfa: 144

Cadılık kavramı

Cadılık kavramı tarihine has bir olgu olarak kabul edilse de bu coğrafyayla sınırlı değildir. Osmanlı İmparatorluğu’na bakıldığında da cadılıkla suçlanmış, bu nedenle cezalandırılmış kadınlar var, hatta birtakım cadı vakaları sebebiyle önlemler bile alınmıştır.

Özge Özal

Yazar hakkında…

İstanbul’da doğan Özge Özal, ilkokul ve lise eğitimini Özel Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Tarih bölümünü okurken Sorbonne Üniversitesi’nde Fransızca dil eğitimi gördü ve Erasmus’unu Edinburgh Üniversitesi, İskoçya’da yaptı.

Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kültürel İncelemeler bölümünde yüksek lisans yaptı ve tezini “Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Cadılık Kavramı ve Cadı Kimliği Temsilleri” ile ilgili yazdı. Buna ek olarak, Kapadokya Üniversitesi’nde Turist Rehberliği bölümünde ikinci yüksek lisansını tamamladı.

İran, Mısır, Fas gibi ülkelerde rehberlik yapan Özge Özal, geçmişe olan ilgisi ve merakının peşinde hem insanlara hikâyeler anlatmaya hem de gittiği yerlerden hikâyeler toplamaya devam ediyor.

sayfası için iletişim:

[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x